vopol a.s.Naše společnost poskytuje kompletní služby v oblasti posklizňového ošetření drobných semen. Hlavními službami jsou sušení a čištění drobných semen. Z pole sklizená semena jsou přivezena na dopravních prostředcích, tyto se váží a sklizeň je vyklopena na roštové plochy, kde se, pokud je třeba, dále dosouší. Po dosušení na skladovatelnou vlhkost jsou semena uložena do velkoobjemových kontejnerů, v nichž se dále skladují, případně ihned čistí dle příslušných norem nebo dle přání zákazníka. K čištění jsme vybaveni několika čističkami dánského výrobce Westrup včetně pneumatických stolů a nově také optického třídiče SORTEX Z+2RBL.

Po vyčištění jsou semena opětovně uložena do velkoobjemových kontejnerů, z nichž se poté dále pomocí našich balících linek balí do požadovaných obalů a dále skladují. Po celou dobu jsou z přijatého zboží odebírány kontrolní vzorky (MD,KC) do naší laboratoře, kde jsou zpracovávány a vyhodnocovány (vlhkost, čistota, klíčivost a další). Naše laboratoř dále kompletně zajišťuje přípravu osiv k certifikaci.

Další službou, kterou společnost poskytuje je balení komodit do různých typů obalů (papírové pytle, VOV - velkoobjemové vaky, pytle s PE vložkou) o různé hmotnosti (25kg, 500kg, 1000Kg, 1200kg), dále také přebalování komodit (z vaků do pytlů, z pytlů do pytlů, z pytlů do vaků). V omezené míře zajišťujeme také službu skladování. Další službou je míchání drobných semen např. máku bílého a modrého a nově i míchání travních směsí.

 

vopol a.s.Zaměřujeme se především na zpracování semen těchto druhů: Jílek vytrvalý, Jílek jednoletý, Jílek mnohokvětý, Kostřava luční, Kostřava červená, Kostřava rákosovitá, Kostřava ovčí, Lipnice luční, Lipnice bahenní, Psineček veliký, Psineček výběžkatý, Psineček tenký, Srha laločnatá, Psárka luční, Ovsík vyvýšený, Trojštět žlutavý, Mák modrý, Mák bílý, Mák růžový, Kmín jednoletý, Kmín dvouletý, Hořčice sareptská, Hořčice bílá, Len olejný žlutý, Len olejný hnědý, Jetel luční 2n, Jetel luční 4n, Jetel nachový - inkarnát, Jetel švédský, Jetel plazivý, Peluška jarní, Peluška ozimá, Vikev setá, Vikev huňatá, Vikev panonská, Lupina bílá, Proso seté, Sezam, Světlice barvířská - saflor, Hrách setý polní, okrajově pak Obilniny a další.

Samostatnou kapitolou je peletkování (likvidace) rostlinných zbytků po čištění rostlinných semen. Peletky dodáváme jak malo, tak velkospotřebitelům typu elektráren v Poříčí nebo ve Dvoře Králové a dalších. Z každého odeslaného kamionu obdrží naše společnost protokol s hodnotou spalného tepla ze které vyplývá, že výhřevnost našich peletek je srovnatelná s hnědým uhlím. Naše peletky prodáváme ve vacích po 500kg pro maloodběratele a volně ložené pro velkoodběratele. Po domluvě je možné sjednat odběr pelet jednorázově na zkoušku nebo sjednat zásobování na delší časové období.