O nás

Činnost naší společnosti VOPOL a.s. Pomezí spočívá v několika oblastech, z nichž jednou z nejvýznamějších je příjem surových zemědělských komodit - semen po sklizni a jejich následné sušení, čištění, balení a příprava osiv k certifikaci, to vše dle přání zákazníka. Rozsah námi zpracovávaných rostlinných semen je široký. Další významnou činností společnosti je zprostředkování obchodu a přímý obchod s těmito komoditami a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. V roce 2010 jsme rozšířili naši činnost do oblasti množení osiv vybraných plodin. Od roku 2011 se pak společnost zabývá také přípravou a prodejem travních směsí jak technických, tak zemědělských. Travní směsi připravujeme i na přání.

 

Hlavními obchodními komoditami jsou potravinářské komodity – mák modrý, mák bílý, kmín dvouletý, hořčice bílá, lněné semínko, hrách, okrajově pak obiloviny. Dalšími komoditami, které zpracováváme a u nichž se zabýváme především jejich množením, jsou semena trav – např. jílek jednoletý, jílek hybridní, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava rákosovitá, kostřava červená, kostřava luční, srha laločnatá, bojínek luční, psineček veliký a další jako je např. svazenka vratičolistá, jetel luční 4n, jetel luční 2n, inkarnát, vojtěška setá, ředkev olejná, vikev setá, peluška, hořčice sareptská aj. Ročně zpracováváme až 5 000 tun všech jmenovaných plodin.

 

V roce 2005 společnost získala povolení k ekologickému zpracování odpadů rostlinných pletiv produkovaných po čištění. Z těchto odpadů vyrábíme tzv. peletky, které nabízíme jak maloodběratelům tak velkoodběratelům typu elektráren a tepláren. Rostlinné peletky jsou biomasa s výhřevností na úrovni hnědého uhlí. Oproti surové biomase jsou peletky preferované pro svůj výrazně menší objem. Možnost skladování, balení a dopravy i k malospotřebitelům je oproti dřevu a uhlí výrazně pohodlnější. Využití peletek se osvědčilo i v oblasti domácích krbových kamen či krbových vložek, kdy vhodně doplňuje hlavní topnou biomasu, např. dřevo.

V roce 2010 společnost získala povolení ke zpracování ekologicky pěstovaných semen a to jak pro osiva, tak pro bioptraviny. Jsme tedy oprávněni sušit a čistit produkty pocházející z ekologického zemědělství a k této činnosti jsme každoročně oprávněni KEZem. Certifikáty k této činnosti je možné vidět na úvodní straně našich www stránek.

Od roku 2015 poskytujeme rovněž čištění na optickém třídiči SORTEX Z+2RBL. Optická metoda čištění je nejmodernější metodou v oboru čištění semen a využívá se tam, kde již běžné stroje (pneumatický stůl, triér) nestačí nebo vytvářejí příliš mnoho odpadů po čištění. Je založena na barevném kontrastu materiálů, které od sebe chceme oddělit (např. sklerocium a jiné tmavé příměsi v hořčici bílé, ježatka ve svazence, jílek či pýr v kmínu, pšenice v pohance, pšenice ve vikvi, námel a cizorodé příměsi v žitu, hnědý len ve zlatém a naopak). Její další výhodou je také menší množství vyprodukovaných odpadů a také rychlost čištění, která je výrazně vyšší (v závislosti na druhu materiálu) oproti běžným čistícím strojům.

 

ENGLISH VERSION:

The activity of the company Vopol a.s. (joint-stock company) seated in Pomezí near Polička, Pardubice Region, Czech Republic, consists in the reception of agricultural raw commodities (seeds) after harvest and in their subsequent drying, cleaning, appropriate treatment and packaging, and/or in preparing seedcorn for certification, everything just as the client wishes. Furthermore, we have been concerned with mediating business and trading in these commodities, both home and abroad.

Our company was established in Pomezí in 2002 with focus on the processing and subsequent sale of plant products. Our company pays particular attention to high-quality processing of agricultural plant products, which is supported by long-standing family tradition as well as by professionals with long experience in the field of after-harvest processing of plant seeds. We are a modern company encouraging the latest technologies. We have modern automatic large-capacity packaging systems and storage place amounting to a total area of 6,000 square metres at our disposal. Palletization lines of high performance enable us to get the goods packed ready for dispatching within the shortest possible time span to the client’s satisfaction.

We process a wide range of plant seeds. The chief trading commodities include food industry products, e.g. seeds of opium poppy, white poppy, ochre-coloured poppy, caraway, white mustard, Indian mustard (mustard greens), proso millet, linseed, amaranth, cereals, husked sunflower, and others. Further trading commodities include grass seeds, e.g. annual ryegrass, hybrid ryegrass, Italian ryegrass, perennial ryegrass, tall fescue, red fescue, meadow fescue, cocksfoot, timothy grass, redtop, lacy phacelia, red clover - tetraploid variety, red clover - diploid variety, crimson clover, fodder radish, vetch, safflower, and others. We process as much as 5,000 tonnes of all the above-mentioned crops per year.

In 2005, the company obtained permission for ecological processing of own produced waste of plant tissues to the so-called pellets, which we offer to both retail and wholesale customers such as power stations and heating plants. The calorific value of our pellets is comparable with that of brown coal.

In 2010, the company obtained permission for the processing of ecologically grown seeds to both seedcorn and organic foodstuffs. We have been also carrying out UVC germicidal irradiation, again in compliance with the customer’s wishes. This radiation kills microorganisms and moulds in tiny seeds - foodstuffs. Another method that we have been using in this area is treatment of plant seeds with ozone. Furthermore, we have been carrying out repacking from large-capacity bags or sacks of various mass into smaller or new containers. A further activity that we have been providing is the blending of tiny seeds and grass mixtures. Our company has also been offering the sale of grass seed mixtures for both agrarian and extra-agrarian purposes. Grass seed mixtures are produced exclusively of first-rate top-quality varieties. We have been offering grass seed mixtures for various uses, such as for parks and gardens, playgrounds, golf courses, recreation grounds, as well as mixtures for greening and clover-grass mixes.