VOPOLČinnost naší společnosti VOPOL a.s. Pomezí spočívá v několika oblastech, z nichž jednou z nejvýznamějších je příjem surových zemědělských komodit - semen po sklizni a jejich následné sušení, čištění, balení a příprava osiv k certifikaci, to vše dle přání zákazníka. Rozsah námi zpracovávaných rostlinných semen je široký. Další významnou činností společnosti je zprostředkování obchodu a přímý obchod s těmito komoditami a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. V roce 2010 jsme rozšířili naši činnost do oblasti množení osiv vybraných plodin. Od roku 2011 se pak společnost zabývá také přípravou a prodejem travních směsí jak technických, tak zemědělských. Travní směsi připravujeme i na přání.

Hlavními obchodními komoditami jsou potravinářské komodity – mák modrý, mák bílý, kmín dvouletý, hořčice bílá, lněné semínko, hrách, okrajově pak obiloviny. Dalšími komoditami, které zpracováváme a u nichž se zabýváme především jejich množením, jsou semena trav – např. jílek jednoletý, jílek hybridní, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava rákosovitá, kostřava červená, kostřava luční, srha laločnatá, bojínek luční, psineček veliký a další jako je např. svazenka vratičolistá, jetel luční 4n, jetel luční 2n, inkarnát, vojtěška setá, ředkev olejná, vikev setá, peluška, hořčice sareptská aj. Ročně zpracováváme až 5 000 tun všech jmenovaných plodin.

VOPOLV roce 2005 společnost získala povolení k ekologickému zpracování odpadů rostlinných pletiv produkovaných po čištění. Z těchto odpadů vyrábíme tzv. peletky, které nabízíme jak maloodběratelům tak velkoodběratelům typu elektráren a tepláren. Rostlinné peletky jsou biomasa s výhřevností na úrovni hnědého uhlí. Oproti surové biomase jsou peletky preferované pro svůj výrazně menší objem. Možnost skladování, balení a dopravy i k malospotřebitelům je oproti dřevu a uhlí výrazně pohodlnější. Využití peletek se osvědčilo i v oblasti domácích krbových kamen či krbových vložek, kdy vhodně doplňuje hlavní topnou biomasu, např. dřevo.

V roce 2010 společnost získala povolení ke zpracování ekologicky pěstovaných semen a to jak pro osiva, tak pro bioptraviny. Jsme tedy oprávněni sušit a čistit produkty pocházející z ekologického zemědělství a k této činnosti jsme každoročně oprávněni KEZem.

Od roku 2015 poskytujeme rovněž čištění na optickém třídiči SORTEX Z+2RBL. Optická metoda čištění je nejmodernější metodou v oboru čištění semen a využívá se tam, kde již běžné stroje (pneumatický stůl, triér) nestačí nebo vytvářejí příliš mnoho odpadů po čištění. Je založena na barevném kontrastu materiálů, které od sebe chceme oddělit (např. sklerocium a jiné tmavé příměsi v hořčici bílé, ježatka ve svazence, jílek či pýr v kmínu, pšenice v pohance, pšenice ve vikvi, námel a cizorodé příměsi v žitu, hnědý len ve zlatém a naopak). Její další výhodou je také menší množství vyprodukovaných odpadů a také rychlost čištění, která je výrazně vyšší (v závislosti na druhu materiálu) oproti běžným čistícím strojům.