Úvod

NOVINKA! Od roku 2015 provádíme čištění tzv. optickou metodou na stroji SORTEX Z+2RBL. Tato metoda je nejmodernější technologií v oblasti čištění semen. Je založena na odlišné barevnosti materiálů, které chceme oddělit a poskytuje další možnost v čištění tam, kde již běžné třídící stroje nestačí nebo tyto stroje vytvářejí neúměrné množství odpadů po čištění. Rozsah použití našeho stroje je široký, od semen velikosti hrachu až po semena velikosti např. svazenky. Cena za čištění je stanovena vždy individuálně na základě posouzení vstupního materiálu a obtížnosti čištění. Pro další případné informace prosím kontaktujte Ing.Kavana.   

 

Společnost VOPOL a.s. byla založena v roce 2002 v Pomezí se zaměřením na zpracování a následný prodej rostlinných produktů v tuzemsku i zahraničí. K našim zákazníkům patří jak drobní soukomí zemědělci, tak velké šlechtitelské a semenářské podniky po celé ČR. Naše společnost si zakládá na kvalitním a profesionálním zpracovaní zemědělských rostlinných produktů, které je podpořeno dlouholetou rodinnou tradicí a odborníky s letitými zkušenostmi v oboru posklizňového zpracování rostlinných semen. Důsledkem toho jsou vynikající výsledky v oblasti čištění osiv (výtěžnost, čistota) na něž se společnost specializuje.

V posledních letech se rovněž zabýváme smluvním množením osiv trav, jetelovin, hořčice, svazenky, vikve, pelušky a dalších plodin, které poté na naší čistící stanici kompletně zpracováváme. Již několik let jsme významným zpracovatelem bílého máku, jehož smluvní pěstování je rovněž jednou z našich významných aktivit. Další významnou aktivitou je zpracování máku modrého a jeho následný prodej, na který se firma rozvněž zaměřuje. Na čištění máku jsme plně vybaveni a kvalita čištění máku je jednou z našich největších předností.

 

 

Jsme moderní společností využívající nejnovější technologie. Naše společnost disponuje moderními automatickými balícími systémy a skladovacími prostory o celkové rozloze 5000 m2. Výkonné paletizační linky nám umožňují připravit zabalené zboží k expedici v  nejkratší možné době ke spokojenosti zákazníka. Naše společnost je také od roku 2010 oprávněna zpracovávat produkty ekologického zemědělství!

 

Pro AKTUALITY pokračujte zde